MAGNETIK ! [2010]

by ALEFF

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      €2 EUR  or more

     

1.
2.
3.
04:37
4.
5.
6.
7.
8.

about

This album connects grooves with ambient, its conceptually following album Elektronik, but its more experimental and narrative.

credits

released September 2, 2010

tags

license

all rights reserved

about

ALEFF Prague, Czech Republic

contact / help

Contact ALEFF

Streaming and
Download help

Track Name: QUANTHUM FIELD (Holy Quadrant)
... By making these deeper questions you ask, you open up new possibilities of being.
It's a breath of fresh air. It brings more joy to life.
The joke is that we know, but that we are part of the mystery.
So we create consciously substitute in its destiny, has knowingly and on
spiritual knowledge it is true that thoughts can influence our reality and our lives,
because the reality is life .....
Me, when I create my day, I conclude such a contract.
Say: "Now the day to conclude his own image and infecting the quantum field.
If I pursued all the while holding my observer and therefore has a spiritual aspect to challenge him:
"Give me a sign that you noticed something that I created
and look me in way I expected, I was surprised
I was able to experience such.
And do it so I doubt it's coming from you. "
Modern materialism deprives people need to feel responsible.
The same is often said about religion.
But if you take quantum mechanics seriously enough, just makes you accountable
and gives answers that are clear and soothing.
He says: "Yes, the world is huge and very mysterious.
The mechanism is not the answer, but I'll reveal the answer,
because you are old enough to decide for yourself. "


...Tím, že si tyto hlubší otázky kladete, se vám otevírají nové možnosti bytí.
Je to závan čerstvého vzduchu. Vnáší do života víc radosti.
Vtip není v tom, že víme, ale že jsme součástí záhady.
Takže poku vědomě tvoříme svůj osud, pokud vědomě a na základě
duchovního poznání připustíme, že myšlenky můžou ovlivnit naši realitu a náš život,
protože realita je život.....
Já, když vytvořím svůj den, uzavírám takovou smlouvu.
Řeknu: "Teď uzavírám den k obrazu svému a infikuju kvantové pole".
Pokud mě přitom celou dobu sleduje pozorovatel a mé konání má tudíž duchovní aspekt, vyzvu ho:
"Dej mi znamení, že sis všiml něčeho, co jsem vytvořil,
a zjev mi to způsobem, který bych nečekal, abych byl překvapený,
že jsem takového prožitku schopen.
A udělěj to tak, abych nepochyboval, že to přichází od tebe".
Moderní materialismus zbavuje lidi potřeby cítit odpovědnost.
Totéž lze často říct o náboženství.
Pokud ale berete kvantovou mechaniku dost vážně, přímo vás k odpovědnosti nutí
a nedává odpovědi, které by byly jednoznačné a konejšivé.
Říká: "Ano, svět je obrovský a velice tajemný.
Mechanismus není odpověď, ale já vám odpověď neprozradím,
protože jste dost staří, abyste se rozhodli sami."